Heeft u een klacht over mij of over de behandeling? Dan hoop ik van harte dat u het bespreekbaar maakt en we er samen uit komen! 

 

In het geval dat dit niet mogelijk zou zijn, kunt u kosteloos de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir, Expertisecentrum klachtbehandeling, inschakelen.  De klachtenfunctionaris ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht en bij het onderzoeken naar mogelijke oplossingen. Wordt uw klacht, naar uw mening, niet opgelost, kan er een geschil ontstaan. 

Alle homeopaten die lid zijn van de beroepsvereniging NVKH zijn aangesloten bij de geschillencommissie Stichting Zorggeschil. 

Als er sprake is van een ernstige klacht, kan de klachtenfunctionaris u adviseren om uw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ),  bij de Inspectie van Volksgezondheid of een civiel rechter. 

Op de website van de beroepsvereniging NVKH leest u onder het kopje "Over ons" meer over de afhandeling van klachten. 

 

Maar natuurlijk ga ik ervan uit dat u deze informatie niet nodig zult hebben!